VIDEO VIETLAB

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng Hà Nội
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Thống kê Online

Lượt truy cập : 1803430
Đang Online : 5

Kit phát hiện nội độc tố

Home » Hóa chất vi sinh » Kit phát hiện nội độc tố » Kit phát hiện nội độc tố
Kit phát hiện nội độc tố
Serial :

 

 

 

Staphylococcal Enterotoxins Detection Kits

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230829

 

SET-RPLA "SEIKEN" *

20 tests

 

Staphylococcal enterotoxin A, B, C and D detection kit by reversed passive latex agglutination

 

 

This set consists of

 

 

Sensitized latex anti-enterotoxin A

5 mL x 1 vial

 

Sensitized latex anti-enterotoxin B

5 mL x 1 vial

 

Sensitized latex anti-enterotoxin C

5 mL x 1 vial

 

Sensitized latex anti-enterotoxin D

5 mL x 1 vial

 

Control latex

5 mL x 1 vial

 

Control enterotoxin A (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Control enterotoxin B (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Control enterotoxin C (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Control enterotoxin D (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 2 vials

 

 

 

 

 

Staphylococcal Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) Detection Kit

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230041

 

TST-RPLA "SEIKEN" *

20 tests

 

This kit consists of

 

 

Sensitized latex anti-TSST-1

5 mL 1 vial

 

Control latex

5 mL 1 vial

 

Control TST (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 1 vial

     
     

230126

 

TST-RPLA "SEIKEN" Agglutination Inhibition Antibody (Lyophilized)

 

 

 

5 mL eq x 1

 

 

 

 

 

 

Staphylococcal Exfoliative Toxins Detection Kit

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230492

 

EXT-RPLA "SEIKEN" *

20 tests

 

Staphylococcal exfoliative toxins A and B detection kit by RPLA

 

 

This kit consists of

 

 

Sensitized latex anti-exfoliative toxin A (EXT-A)

5 mL 1 vial

 

Sensitized latex anti-exfoliative toxin B (EXT-B)

5 mL 1 vial

 

Control latex

5 mL 1 vial

 

Control EXT-A (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Control EXT-B (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 1 vial

 

 

 

 

Vibrio cholerae Enterotoxin-Escherichia coli heat-labile Enterotoxin Detection Kit

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230010

 

VET-RPLA "SEIKEN" *

20 tests

 

This kit consists of

 

 

Sensitized latex anti-enterotoxin

5 mL 1 vial

 

Control latex

5 mL 1 vial

 

Control enterotoxin (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 1 vial

     

230119

 

VET-RPLA Agglutination Inhibition Antibody (Lyophilized)

 

 

 

5 mL eq x 1 vial

 

 

 

 

Vibrio parahaemolyticus Heat-stable Hemolytic Toxin detection Kit

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 
     

 

Code

 

Products

 

Contens

230027

 

KAP-RPLA "SEIKEN"

20 tests

 

This kit consists of

 

 

Sensitized latec anti-hemolytic toxin

5 mL 1 vial

 

Control latex

5 mL 1 vial

 

Control heat-stable hemolytic toxin (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 1 vial

 

 

 

 

Clostridium perfringens Enterotoxin Detection Kit

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230836

 

PET-RPLA "SEIKEN" *

20 tests

 

This kit consists of

 

 

Sensitized latex anti-enterotoxin

5 mL 1 vial

 

Control latex

5 mL 1 vial

 

Control enterotoxin (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 1 vial

 

 

 

 

 

Bacillus cereus Enterotoxin Detection Kit

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230102

 

CRET-RPLA "SEIKEN"

20 tests

 

This kit consists of

 

 

Sensitized latex anti-enterotoxin

5 mL 1 vial

 

Control latex

5 mL 1 vial

 

Control enterotoxin (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 1 vial

 

 

 

 

Escherichia coli Verotoxin Detection Kit

 
 

 

by Reversed Passive Latex Agglutination

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230553

 

VTEC-RPLA "SEIKEN" *

20 tests

 

This kit consists of

 

 

Sensitized latex anti-enterotoxin 1 (VT1)

5 mL 1 vial

 

Sensitized latex anti-enterotoxin 2 (VT2)

5 mL 1 vial

 

Control latex

5 mL 1 vial

 

Control VT1 (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Control VT2 (Lyophilized)

0.5 mL eq x 1 vial

 

Diluent

50 mL x 1 vial

 

 

 

 

Escherichia coli Heat-stable Enterotoxin Detection Kit by Competitive EIA

 

 

Code

 

Products

 

Contens

230133

 

E. COLIST EIA "SEIKEN"

96 tests

 

This kit consists of

 

 

Antigen-coated plate

16 wells x 6 strips

 

Positive control

1 mL x 1 vial

 

Negative control

1 mL x 1 vial

 

Enzyme-labeled antibody

0.1 mL x 1 vial

 

Diluent for conjugate

1.5 mL x 1 vial

 

Substrate A

4 mL eq x 4 vials

 

Substrate B

30 mL x 1 vial

 

Stock wash solution ( x 10 conc. )

60 mL x 1

 

Stopping reagent

12 mL x 1 vial

 

Plate holder

1 pc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB

Trụ sở : 42 Nguyễn Khang - P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội